Auto­vuo­kraa­mo Eurorent

Euro­rent, se koti­mai­nen autovuokraamo!

Rent A Car! 
Pie­ni hen­ki­lö­au­to vuo­kraus
Kia Rio, auto­maat­ti – VW Polo, manuaali
Far­ma­ri­au­to vuo­kraus
Kia Ceed SW, manu­aa­li ja automaatti
Paket­ti­au­to vuo­kraus
Fiat Talen­to, manuaali

Ei kilo­met­ri­ra­joi­tus­ta

Ei tar­vet­ta stres­sa­ta kilo­met­reis­tä, sil­lä vapaat ajo­ki­lo­met­rit kuu­lu­vat hintaan.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen ja jous­ta­va palvelu

Rää­tä­löim­me sopi­van pake­tin juu­ri sinulle.

Laa­duk­kaat autot hyväl­lä varustetasolla

Nau­ti mat­kan­teos­ta tur­val­li­sil­la ja uuden­ve­roi­sil­la autoillamme.

Koti­mai­nen perheyritys

Tue koti­mais­ta. Pal­ve­lem­me luo­tet­ta­vas­ti yli 50 vuo­den kokemuksella.

Vuo­kraa laa­du­kas
paket­ti­au­to!


Vali­koi­mas­tam­me löy­dät myös paket­ti­au­tot monen­lai­seen kul­je­tuk­seen.
Paket­ti­au­tol­la siir­rät pie­net ja hie­man suu­rem­mat­kin tava­rat hel­pos­ti,

ja vai­vat­to­mas­ti.

Tutus­tu paket­ti­au­toi­hin täs­tä!

Toi­mi­tus- ja noutopalveluSaat tilat­tua vuo­kra-auton myös kotio­vel­le­si, tai työ­pai­kal­le­si!
Toi­mi­tus- ja nou­to­pal­ve­lu on käy­tös­sä­si lisä­mak­sus­ta arke­na klo 09:00–15:00 väli­se­nä aika­na Hel­sin­gin ja Van­taan alu­eel­la.
Hin­ta pal­ve­lul­le on 50,00 € ja se sisäl­tyy varaus­ka­len­te­rin anta­maan hin­taan vali­tes­sa­si toimituspalvelun.

Auton­vuo­kraus Hel­sin­ki – Eurorent

Etsit­kö autoa tai paket­ti­au­toa vuo­kral­le? Auton vuo­kraus Hel­sin­gis­sä onnis­tuu hel­pos­ti meiltä!
Tar­joam­me luo­tet­ta­vaa hen­ki­lö- ja paket­ti­au­ton vuo­kraus­ta Hel­sin­gis­sä ja pää­kau­pun­ki­seu­dun alu­eel­la yli 50 vuo­den kokemuksella.
Auto­va­li­koi­mas­tam­me löy­dät monen kokoi­sia hen­ki­lö­au­to­ja,  sekä paket­ti­au­to­ja 6 m³ tavaratilalla.

Ovat­pa tar­pee­si mil­lai­sia hyvän­sä, me autam­me löy­tä­mään oikean auton oike­aan aikaan!

Tutus­tu kalus­to­va­li­koi­maam­me ja varaa omasi!