Auto­vuo­kraa­mo Eurorent

Rent A Car! 
Hen­ki­lö­au­ton vuokraus
Paket­ti­au­ton vuokraus
Mini­bus­sin vuokraus


Vuo­kraa laa­du­kas
paket­ti­au­to!

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät myös paket­ti­au­tot monen­lai­seen kuljetukseen.

Pie­nes­tä paket­ti­au­tos­ta ja kul­je­tus­tar­pees­ta riip­puen aina isom­paan muut­toau­toon,
tai mik­sei vaik­ka mök­ki- tai fes­ta­ri­reis­sua varten!

Ei kilo­met­ri­ra­joi­tus­ta

Ei tar­vet­ta stres­sa­ta kilo­met­reis­tä, sil­lä vapaat ajo­ki­lo­met­rit kuu­lu­vat hintaan.

Hen­ki­lö­koh­tai­nen ja jous­ta­va palvelu

Rää­tä­löim­me sopi­van pake­tin juu­ri sinulle.

Laa­duk­kaat autot hyväl­lä varustetasolla

Nau­ti mat­kan­teos­ta tur­val­li­sil­la ja uuden­ve­roi­sil­la autoillamme.

Koti­mai­nen perheyritys

Tue koti­mais­ta. Pal­ve­lem­me luo­tet­ta­vas­ti yli 50 vuo­den kokemuksella.

Auton­vuo­kraus Hel­sin­ki – Eurorent

Etsit­kö autoa tai paket­ti­au­toa vuo­kral­le? Auton vuo­kraus Hel­sin­gis­sä onnis­tuu hel­pos­ti meil­tä! Tar­joam­me luo­tet­ta­vaa hen­ki­lö- ja paket­ti­au­ton vuo­kraus­ta Hel­sin­gis­sä ja pää­kau­pun­ki­seu­dun alu­eel­la yli 50 vuo­den koke­muk­sel­la. Auto­va­li­koi­mas­tam­me löy­dät monen kokoi­sia hen­ki­lö­au­to­ja, paket­ti­au­to­ja 6–12 m³ tava­ra­ti­lal­la ja kop­pi­au­to­ja 18 m³ tavaratilalla.

Ovat­pa tar­pee­si mil­lai­sia hyvän­sä, me autam­me löy­tä­mään oikean auton oike­aan aikaan!

Tutus­tu kalus­to­va­li­koi­maam­me ja varaa omasi!