Tar­jous­pyyn­tö

Tar­jous­pyyn­tö

Tar­jous­pyyn­tö

  • Yhteys­tie­dot

  • Vuo­kraus­ta kos­ke­vat tiedot

    Tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan tar­jouk­sen teke­mi­seen. Mikä­li tar­jous ei joh­da varauk­sen teke­mi­seen, tie­dot pois­tu­vat auto­maat­ti­ses­ti 12kk pääs­tä. Mikä­li tar­jous joh­taa varauk­seen, hen­ki­lö­tie­dot siir­re­tään varaus­jär­jes­tel­määm­me. Jos varaus joh­taa vuo­krauk­seen, hen­ki­lö­tie­dot säi­ly­vät jär­jes­tel­mäs­säm­me lais­sa mää­rä­tyn ajan, jon­ka jäl­keen tie­dot pois­te­taan. Voit­te pyy­tää pois­ta­maan anta­man­ne tie­dot lähet­tä­mäl­lä meil­le säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen: info@eurorent.fi.
  • Tietosuojaseloste
  • * Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakollisia