Lea­sing

Lea­sing

Aina autoa ei kan­na­ta omistaa!

Tar­joam­me vuo­kra-autois­tam­me jous­ta­via rat­kai­su­ja pidem­piai­kai­siin vuo­krauk­siin niin yksi­tyi­sil­le asiak­kail­le, kuin yri­tyk­sil­le­kin.

Ris­ki­tön ja jär­ke­vä vaih­toeh­to.
Auton “lii­saus”, eli auton vuo­kraus pit­kä­ai­kai­ses­ti on moder­ni vaih­toeh­to oman auton osta­mi­sel­le, ja sen suo­sio kas­vaa vauh­dil­la!
Euro­ren­tin lea­sing tar­jo­aa jous­ta­vat ajat, juu­ri toi­vei­de­si mukaan kah­des­ta vii­kos­ta aina 12 kuu­kau­teen.

Takaam­me hyvät ja luo­tet­ta­vat – lähes uudet autot, aina fik­suun hintaan. 

Yksi­tyi­sel­le ja yritykselle

Jokai­nen lea­sing-paket­tim­me raken­ne­taan asiak­kaan omien toi­vei­den ja pyyn­tö­jen mukaan, näin voim­me taa­ta, että mak­sat vain sii­tä mitä tar­vit­set.
Useim­mi­ten hin­tam­me sisäl­tä­vät vakuu­tuk­set, verot, sekä tar­vit­taes­sa mää­rä­ai­kais­huol­lot, ellei muus­ta ole sovit­tu.

Kysy roh­keas­ti lisää, ja pyy­dä lea­sing­tar­jous, jota et voi ohittaa!