PTöö­lö nouto-ohje

P‑Töölö vuo­kra-auton nouto-ohje

Sijain­ti:

Pää­si­sään­käyn­ti on Töö­lön­ka­dul­la, aivan Töö­lön­to­rin vie­res­sä, Töö­lön­to­rin K‑marketia vas­ta­pää­tä.
Kak­si muu­ta sisään­käyn­tiä sijait­see Man­ner­hei­min­tien puo­lel­la (Scan­dic Park ja Crow­ne Plaza- hotel­lien välis­sä ja toi­nen on Dunc­ke­rin­ka­dun ja Man­ner­hei­min­tien risteyksessä).

P‑Töölö pysä­köin­ti­hal­liin pää­see sisäl­le PIN-koo­dil­la.
PIN-koo­di näp­päi­mis­tö löy­tyy ovis­ta P‑Töölön sisään­käyn­tien yhtey­des­tä, ja PIN-koo­din saat­te säh­kö­pos­til­la ennen vuo­kra-aikan­ne alka­mis­ta.
Euro­ren­tin autot löy­ty­vät P3 ker­rok­ses­ta Alue D:stä, jon­ne on hissiyhteys.

Mikä­li muu­ta ei ole sovit­tu saat­te ennen vuo­krauk­sen alkua (viim. 15 min. ennen) säh­kö­pos­tin,
jos­sa on vuo­kra-auton rekis­te­ri­tun­nus, avai­nau­to­maa­tin PIN-koo­di ja vuo­kra­so­pi­mus hyväk­syt­tä­väk­si.
Vuo­kra-auton avai­met saat­te avai­nau­to­maa­tis­ta P3-ker­rok­ses­ta.
Vuo­kra­so­pi­mus tulee hyväk­syt­tä­väk­si eril­li­sel­lä säh­kö­pos­til­la, hyväk­sy sopi­mus vas­taa­mal­la sähköpostiviestiin.

- Avai­nau­to­maat­ti sijait­see P3 ker­rok­ses­sa alue C ja D kul­mauk­ses­sa.
- Syöt­tä­kään PIN-koo­din­ne avai­nau­to­maat­tiin, auto­maa­tin luuk­ku auke­aa ja siel­tä saat­te auton avai­men.
Tar­kas­ta­kaa auto ja ver­rat­kaa mah­dol­li­sia vau­rioi­ta vuo­kra­so­pi­muk­seen mer­kit­tyi­hin,
mikä­li tie­dois­sa on vir­hei­tä valo­ku­vat­kaa vir­heet ja toi­mit­ta­kaa kuvat säh­kö­pos­tiin info@eurorent.fi ennen liik­keel­le läh­töä, puut­teis­ta ei tar­vit­se soittaa.

HUOM! Ajo­neu­vo tulee valo­ku­va­ta ennen ja jäl­keen vuo­krauk­sen­ne. Valo­ku­via tulee säi­lyt­tää 30 vuo­ro­kaut­ta vuo­krauk­sen päättymisestä.

- Euro­ren­tin autoil­la on pysä­köin­ti­hal­liin vapaa pää­sy.
- Kun palau­tat­te auton, pysä­köi­kää ajo­neu­vo Euro­ren­tin pai­koil­le pysä­köin­ti­hal­liin ja lukit­kaa ovet.
- Syöt­tä­kää vuo­krauk­sen alus­sa saa­man­ne PIN-koo­di avai­nau­to­maat­tiin ja lait­ta­kaa auton avai­met luuk­kuun.
- Vuo­krauk­sen päät­ty­mi­sen jäl­keen toi­vom­me palau­tet­ta verk­ko­si­vu­jem­me kaut­ta https://eurorent.fi/yhteystiedot/palaute/

Otta­mal­la ajo­neu­von käyt­töön­ne hyväk­syt­te sopi­muk­sen ja vakuu­tat­te,
että anta­man­ne tie­dot ovat oikeat ja hyväk­syt­te Euro­rent Oy:n vuo­krauseh­dot.
Vakuu­tat­te, että kul­jet­ta­jal­la on voi­mas­sa ole­va ajo­kort­ti ja annat­te Euro­rent Oy:lle luvan tar­kas­taa ajo-oikeu­den Tra­ficom pal­ve­lus­ta,
sekä luvan tar­vit­taes­sa tar­kas­taa vuo­kral­leot­ta­jan luottotiedot.

Hyvää ja tur­val­lis­ta matkaa!

Huom! Polt­toai­ne ei sisäl­ly hin­taan.
Säi­ly­tä kuit­ti tank­kauk­ses­ta tai ota sii­tä kuva itsel­le­si.
Tank­kaus­pal­ve­lu­mak­su 35 € + puut­tu­va polt­toai­ne.
Peruu­tuk­set säh­kö­pos­tiim­me info@eurorent.fi.
Varauk­sen voi perua 72 h ennen vuo­krauk­sen alkua, sen jäl­keen peru­tuis­ta varauk­sis­ta perim­me mak­si­mis­saan 80 € varaus­mak­sun. Rahan­pa­lau­tuk­sis­ta veloi­tam­me aina 15 € käsittelymaksun.

Yhteys­tie­dot:
Asia­kas­pal­ve­lu ja myyn­ti arke­na klo.08:00 — 16:00: 0300 87 07 07 (0,89€/min+pvm/mpm)
Päi­vys­tys­a­pu ongel­ma­ti­lan­teis­sa 24/7: 045 77 324 870