Paket­ti­au­to

Paket­ti­au­ton vuokraus

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät muut­toon kom­pak­tin kokoi­sen paket­ti­au­ton noin 6 m³ tava­ra­ti­lal­la. Täs­sä paket­ti­au­tos­sa tava­ra­ti­lan pituus on jopa 2,90 metriä!

Meil­tä löy­dät myös muut­to­laa­ti­kot, nok­ka­kär­ryt, sekä alu­mii­ni­ram­pit,
ja osas­sa paket­ti­au­tois­tam­me löy­tyy myös vetokoukku!

Pidem­piai­kai­sis­sa vuo­krauk­sis­sa voit lähet­tää meil­le tar­jous­pyyn­nön täs­tä,
voit myös lait­taa meil­le suo­raan säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen info@eurorent.fi.


1- 14 vuo­ro­kau­den mit­tai­sis­sa vuo­krauk­sis­sa on aina vapaat ajokilometrit!

Tee varaus

Syö­tä halua­ma­si vuo­kra-aika kel­lo­nai­koi­neen ja päi­vä­mää­ri­neen, niin saat reaa­liai­kai­sen saa­ta­vuu­den näky­vil­le.

Valit­se lisä­tar­vik­keet ja tee varaus, saat säh­kö­pos­tii­si kai­ken tar­peel­li­sen. Helppoa!

Oma­vas­tuun pienennys?

Vähem­män huo­lia, jos jotain sattuu?

Kola­ri- ja var­kaus­va­kuu­tuk­sen oma­vas­tuu on 1.000,00 € sat­tu­nut­ta vahin­ko­ta­paus­ta koh­den.
Oma­vas­tuu­osuut­ta voi pie­nen­tää lisä­mak­sus­ta.

Hen­ki­lö­au­tois­sa oma­vas­tuun voi pie­nen­tää 400,00 € hin­taan 10,00€/vuorokausi,
ja paket­ti­au­tois­sa 500,00 € hin­taan 24,00 €/vuorokausi.

Lisä­tar­vik­keet

Meil­tä saat lisä­tar­vik­keet niin hen­ki­lö- kuin paket­ti­au­toi­hin­kin.
Muut­toa hel­pot­ta­maan löy­dät meil­tä nok­ka­kär­ryt, ja muuttolaatikoita.

Olet­ko kul­jet­ta­mas­sa esi­mer­kik­si moot­to­ri­pyö­rää? Meil­tä vuo­kraat edul­li­ses­ti alu­mii­ni­ram­pit ja kuormansidontaliinat.