Hen­ki­lö­au­to

Hen­ki­lö­au­to

Lii­ku luo­tet­ta­vas­ti, min­ne menetkin!

Euro­rent tar­jo­aa eri­lai­siin tar­pei­siin eri kokoi­sia hen­ki­lö­au­to­ja vuo­krat­ta­vak­si. Meil­tä löy­dät nyky­ai­kai­sen ja laa­duk­kaan auto­va­li­koi­man, aina edul­li­seen hin­taan.

Hen­ki­lö­au­tok­si on mah­dol­li­suus vali­ta manu­aa­li, tai auto­maat­ti­vaih­tei­nen auto!
Saa­ta­vil­la myös kevythybridi!

Auto on mah­dol­li­suuk­sien mukaan saa­ta­vis­sa myös heti käyt­töön, soi­ta meil­le asia­kas­pal­ve­luum­me kii­reel­li­sis­sä tilan­teis­sa ja etsi­tään sinul­le yhdes­sä tar­pei­sii­si sopi­va vuokra-auto!

Edul­li­ses­ti ja laadukkaasti!

Pie­net henkilöautot

Pie­ni auto on muka­va vaih­toeh­to, joko pidem­mäl­le reis­sul­le tai kaupunkiajoon.

Far­ma­ri­au­tot

Far­ma­ri­au­to on oiva valin­ta per­heel­le,
tai jos mat­ka­ta­va­roi­ta on enemmänkin!

Cros­so­ver

Cros­so­ver tar­jo­aa laa­du­kas­ta kyy­tiä, vaa­ti­vam­piin­kin olosuhteisiin.

Nou­to­pis­teet

Nou­to­pis­teet on huo­lel­la valit­tu ja pal­ve­le­vat hyvien kul­ku­yh­teyk­sien pääs­sä. Jos tar­vit­set auton heti, niin asia­kas­pal­ve­lum­ma aut­taa sinua. 

Kaik­ki netis­sä teh­tä­vät varauk­set toi­mi­vat 14–24 tun­nin varoa­jal­la, jot­ta ehdim­me sii­vo­ta auton sinua var­ten.

Soi­ta meil­le p. 0300 87 07 07 (0,89€/min +pvm/mpm), jos tar­vit­set auton lyhyem­mäl­lä varoajalla.

Kat­so nou­to­paik­ka­koh­tai­set vaih­toeh­dot varaus­ko­nees­ta valit­se­mal­la nou­to­paik­ka. Valit­se nou­to- ja palau­tus­päi­vä kel­lo­nai­koi­neen, niin näet tar­kan hin­nan vuokrauksellesi.

Tun­neis­ta viikkoihin

Varauk­set, jot­ka kes­tä­vät alkaen tun­nin ja enin­tään 2 viik­koa ovat varat­ta­vis­sa suo­raan sivuiltamme. 

Mikä­li tar­vit­set auton pidem­mäk­si aikaa, tutus­tu lea­sing-pal­ve­lui­him­me, tai ota suo­raan mei­hin yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se info@eurorent.fi.

Lisä­pal­ve­lut

Varaus­ko­nees­sa voit vali­ta kat­ta­van vali­koi­man lisä­pal­ve­lu­ja ja ‑tar­vik­kei­ta.

Mikä­li haluat pie­nem­män oma­vas­tuun, tar­vit­set istuin­ko­ro­ket­ta lap­sel­le tai muut­to­tar­vik­kei­ta avuk­si muut­toon, voit vali­ta ne varaus­ta tehdessäsi.