Hen­ki­lö­au­to

Hen­ki­lö­au­ton vuokraus

Vuo­kra-autoil­lam­me mat­kus­tat edul­li­ses­ti ja tur­val­li­ses­ti koti­maas­sa.
Voit vuo­kra­ta auton päi­väk­si– tai kah­dek­si, vii­kok­si ja jopa kuu­kausik­si!
Euro­rent tar­jo­aa jous­ta­vaa ja luo­tet­ta­vaa auton vuo­kraus­ta Hel­sin­gis­sä kym­me­nien vuo­sien koke­muk­sel­la.

Hen­ki­lö­au­ton vuo­kraus, ei ole kos­kaan ollut näin help­poa ja edul­lis­ta.

Vali­koi­mas­tam­me löy­dät siis­tit ja nyky­ai­kai­set vuokra-autot! 


Kia Rio, automaatti

Kia Rio on tur­val­li­nen ja kom­pak­ti pik­kuau­to pie­nel­le per­heel­le!
5‑oviseen auto­maat­ti­vaih­tei­seen pie­neen autoon mah­tuu 5‑matkustajaa, ja Iso­fix-takaa tur­vais­tui­men hel­pon asen­ta­mi­sen.
Vakio­no­peu­den­sää­din, ratin läm­mi­tin sekä ilmas­toin­ti takaa­vat, että mat­kan­te­ko on muka­vaa, ja Blue­tooth yhtey­den avul­la voit kuun­nel­la vaik­ka ääni­kir­jaa mat­kaa teh­des­sä.


1- 14 vuo­ro­kau­den mit­tai­sis­sa vuo­krauk­sis­sa on aina vapaat ajokilometrit!

Kia Rio, automaatti
1 vrk 53,00 €
2 vrk 106,00 €
3 vrk 141,00 €
4 vrk 152,00 €
5 vrk 190,00 €
6 vrk 210,00 €
1 vko 245,00 €
1 kk (30 vrk) 560,00 €
(hin­ta sis. 2.000 ajokilometriä)

Voit myös pyy­tää tar­jouk­sen täs­tä.
Hen­ki­lö­au­to­jen vuo­kra­hin­nat eivät ole voi­mas­sa 01.06.–31.08.23 väli­se­nä aikana!


VW Polo, manuaali

Volkswa­gen Polo on lois­ta­va pie­ni­ruo­kai­nen kau­pun­ki­au­to, kyy­dit­see luo­tet­ta­vas­ti myös Lapin tuntureille!

Auto on manu­aa­li­vaih­tei­nen, 5‑ovinen, 5‑matkustajalle ja löy­dät sii­tä myös Iso­fix-kiin­ni­tys­pis­teet. Ilmas­toin­nin lisäk­si saat puhe­li­me­si vai­vat­to­mas­ti yhdis­tet­tyä moni­toi­mi­näyt­töön.

1- 14 vuo­ro­kau­den mit­tai­sis­sa vuo­krauk­sis­sa on aina vapaat ajokilometrit!

VW Polo, manuaali
1 vrk 50,00 €
2 vrk 100,00 €
3 vrk 135,00 €
4 vrk 140,00 €
5 vrk 175,00 €
6 vrk 192,00 €
1 vko 224,00 €
1 kk (30 vrk) 540,00 €
(hin­ta sis. 2.000 ajokilometriä)

Voit myös pyy­tää tar­jouk­sen täs­tä.
Hen­ki­lö­au­to­jen vuo­kra­hin­nat eivät ole voi­mas­sa 01.06.–31.08.23 väli­se­nä aikana!

Kia Ceed Sw, farmariauto

Kia Cee­din moni­puo­li­set ja tila­vat far­ma­ri­au­tot ovat help­po­ja käsi­tel­lä pidem­mäl­lä reis­sul­la, kuin kau­pun­gis­sa­kin ja peruu­tus­tut­kien ansios­ta pysä­köin­ti on entis­tä hel­pom­paa! Tämän moni­puo­li­sen far­ma­ri­au­ton löy­dät vali­koi­mas­tam­me manu­aa­li­na, auto­maat­ti­na, sekä kevyt-hybri­di­nä!
Iso­fix, applecarplay, kais­ta­vah­ti, ratin läm­mi­tin, ilmas­toin­ti, ja vakio­no­peu­den­sää­din var­mis­ta­vat, että mat­kan­te­ko on muka­vaa!

Manu­aa­li­vaih­tei­sis­sa autois­sa on myös peruu­tus­ka­me­ra.

1- 14 vuo­ro­kau­den mit­tai­sis­sa vuo­krauk­sis­sa on aina vapaat ajokilometrit!

Manu­aa­li­vaih­tei­nenAuto­maat­ti­vaih­tei­nen
1 vrk 60,00 € 1 vrk 65,00 €
2 vrk 120,00 €2 vrk 130,00 €
3 vrk 150,00 €3 vrk 165,00 €
4 vrk 180,00 €4 vrk 188,00 €
5 vrk 200,00 €5 vrk 225,00 €
6 vrk 240,00 €6 vrk 270,00 €
1 vko 280,00 €1 vko 315,00 €
1 kk (30 vrk) 700,00 €
(hin­ta sis. 2.000 ajokilometriä)
1 kk (30 vrk) 750,00 €
(hin­ta sis. 2.000 ajokilometriä)

Voit myös pyy­tää tar­jouk­sen täs­tä.
Hen­ki­lö­au­to­jen vuo­kra­hin­nat eivät ole voi­mas­sa 01.06.–31.08.23 väli­se­nä aikana!

Oma­vas­tuun pienennys?

Vähem­män huo­lia, jos jotain sattuu?

Kola­ri- ja var­kaus­va­kuu­tuk­sen oma­vas­tuu on 1.000,00 € sat­tu­nut­ta vahin­ko­ta­paus­ta koh­den.
Oma­vas­tuu­osuut­ta voi pie­nen­tää lisä­mak­sus­ta.

Hen­ki­lö­au­tois­sa oma­vas­tuun voi pie­nen­tää 400,00 € hin­taan 10,00€/vuorokausi,
ja paket­ti­au­tois­sa 500,00 € hin­taan 24,00 €/vuorokausi.