Mov­ing

Muut­to edessä?

Me Euroren­til­lä halu­amme tar­jo­ta kaiken tarvit­se­masi muuttoon.

Tarvit­setko muut­toosi apua vai pelkän auton? Järjestyy. Valikoimas­tamme löy­dät kaikki­in muut­toi­hin oikean kokoisen auton, lisä­tarvikkeet ja tarvit­taes­sa myös muut­tomiehet yhteistyökumppaniltamme.

Suosi­tu­im­mat muut­toau­tot valikoimas­samme tavarati­lal­taan suurin B‑ajokorttiluokalla ajet­ta­va kop­pi­au­to, jois­sa tavarati­la on jopa noin 18 m³ ja iso noin 13 m³ tavarati­lal­la ole­va paket­ti­au­to. Mikäli kuitenkin tun­net, että pienem­pi auto ajaa asian parem­min, etkä halua mak­saa tyhjästä, niin löy­tyvät nekin valikoimastamme.

Miltä kuu­lostaa huo­le­ton paket­ti, jon­ka voit itse räätälöidä? Varauskoneesta voit vali­ta sopi­van auton, omien kel­lon­aiko­je­si, sekä päivämääriesi mukaan, meiltä saat myös muut­to­laatikot, nokkakär­ryt, sekä muut tarvikkeet . Sinä päätät, me toteutamme.

Mikäli et löy­dä tarvit­se­maasi, niin ole mei­hin yhtey­dessä ja etsitään yhdessä paras vaihtoehto.

Tee varaus

Kat­so noutopis­teko­htaiset vai­h­toe­hdot varauskoneesta val­it­se­mal­la noutopaik­ka. Syötä halu­a­masi vuokra-aika kel­lon­aikoi­neen ja päivämääri­neen, niin saat reaali­aikaisen saatavu­u­den näkyville. 

Val­itse lisä­tarvikkeet ja tee varaus, saat sähkö­posti­isi kaiken tarpeel­lisen. Miten helppoa!

Omavas­tu­un pienennys?

Vähem­män huo­lia jos jotain sattuu?

Eurorentin omavas­tu­ut ovat liikenne- ja kasko­vahin­gois­sa mak­sime­ja eli niiden päälle ei tule seison­ta-aiko­ja tai mui­ta kulu­ja, omavas­tu­u­o­su­us on aina vahinkoko­htainen. Tämän takia alen­net­tu omavas­tuu on todel­la alen­net­tu ja omavas­tu­un pienen­tämi­nen on edullista.

Tutus­tu autolu­okkako­htaisi­in omavas­tu­isi­in ja huo­maa, että henkilöau­to­ja suurem­mis­sa autois­sa pienen­net­ty omavas­tuu on aina mak­simis­saan 500€ / vahinko.

Lisä­tarvikkeet

Meiltä saat lisä­tarvikkeet niin henkilö- kuin pakettiautoihinkin.

Muut­toa helpot­ta­vat nok­ka- tai por­raskär­ryt? Muut­to­laatikoi­ta, voit noutaa ne jo ennen auton vuokraus­tasi, jot­ta saat kaiken valmi­ik­si, niin ei tarvitse kuin kan­taa tavarat autoon.

Oletko kul­jet­ta­mas­sa esimerkik­si moot­toripyörää? Meiltä löy­tyy myös alu­mi­ini­rampit ja kuormansidontaliinat.