365/52/12/7/24

365/52/12/7/24

Vuo­den ympäri aina kun tarvitset

Eurorent halu­aa tar­jo­ta asi­akkailleen mah­dol­lisu­u­den noutaa auton siihen kel­lon­aikaan, mikä sopii parhait­en omi­in aikatauluihin.

365/52/12/7/24 viit­taakin hauskasti siihen, että tar­joamme vuokra-auton sin­ulle itsepa­lvelu­nou­tona sil­loin kun tarvit­set. Arki- tai juh­la, ilta- tai aamu, mei­dän avul­lamme pääset liikkeelle.

Auto on mah­dol­lisuuk­sien mukaan saatavis­sa myös heti käyt­töön, soi­ta meille asi­akas­palvelu­umme kiireel­li­sis­sä tilanteis­sa ja etsitään sin­ulle yhdessä auto heti käyttöön!

Ympäri vuo­den ja vuorokau­den Eurorentillä!

365 päivää vuodessa sin­ua varten

Mikä on parasta?

365/52/12/7/24 jous­taa sin­un tarpeesi mukaan. Kaik­ki noutopis­teemme palvel­e­vat 24/7. Autoilu ei ole koskaan ollut näin help­poa, vai­va­ton­ta, kus­tan­nuste­hokas­ta, ja tur­val­lista ilman omaa autoa! 

  • Varauk­sen voi tehdä kos­ka tahansa, mis­tä tahansa. 
  • Kus­tan­nuste­hokas: Et myöskään mak­sa turhas­ta tai erik­seen ajas­ta, jol­loin autol­la ei aje­ta. Kus­tan­nus on aina etukä­teen tiedos­sasi. — Ei kilometrirajaa! 
  • Et joudu etsimään autolle paikkaa, kun lopetat ajon. Autolle on paik­ka noutopisteellä! 
  • Auton nouto ja palau­tus 24/7 jokaiselta noutopisteeltämme. 
  • Auto kän­nykäl­lä ajoon. Sin­un ei tarvitse tuh­la­ta aikaa asi­akas­palvelus­sa asiointiin. 
  • Saat tilaa­masi lisä­varus­teet ja tarvikkeet autoon! 
  • Mak­sat oikeasti henkilöko­htais­es­ta autoilus­ta vain käytön mukaan, ilman huolia. 

Noutopis­teet 24/7

Noutopis­teet on huolel­la valit­tu ja palvel­e­vat hyvien kulkuy­hteyk­sien päässä. Jos tarvit­set auton heti, niin asi­akas­palvelum­ma aut­taa sinua. 

Kaik­ki netis­sä tehtävät varauk­set toimi­vat 14–24 tun­nin varoa­jal­la, jot­ta ehdimme siiv­ota auton sin­ua varten. Soi­ta meille jos tarvit­set auton lyhyem­mäl­lä varoajalla.

Kat­so noutopaikkako­htaiset vai­h­toe­hdot varauskoneesta val­it­se­mal­la noutopaik­ka. Val­itse nouto- ja palau­tus­päivä kel­lon­aikoi­neen, niin näet tarkan hin­nan vuokrauksellesi.

Tun­neista viikkoihin

Varauk­set, jot­ka kestävät alka­en tun­nin ja enin­tään 2 viikkoa ovat varat­tavis­sa suo­raan sivuiltamme. 

Mikäli tarvit­set auton pidem­mäk­si aikaa tutus­tu leas­ing palvelui­himme tai ota suo­raan mei­hin yhteys info@eurorent.fi.

Lisä­palve­lut

Varauskoneessa voit vali­ta kat­ta­van valikoiman lisä­palvelu­ja ja tarvikkeita.

Mikäli halu­at pienem­män omavas­tu­un, tarvit­set istuinko­roket­ta lapselle tai muut­to­tarvikkei­ta avuk­si muut­toon, voit vali­ta ne varaus­ta tehdessäsi.